close
تبلیغات در اینترنت
آثار رسانه های جمعی بر روابط عاطفی افراد

امام دوازدهم

آثار رسانه های جمعی بر روابط عاطفی افراد
امروز پنجشنبه 27 دی 1397
بی شک دشمن ترین افراد برای مومنان را "یهود" خواهی یافت - مائده 82
تبليغات تبليغات

آثار رسانه های جمعی بر روابط عاطفی افراد

آثار رسانه های جمعی بر روابط عاطفی افراد

چکیده

ماهواره، يكي از رسانه هاي قدرتمند ارتباط جمعي به شمار مي آيد .

 اين ابزار، به دليل ويژگي‌هاي منحصر به فرد خود، قادر است پيام‌هاي تصويري را به دورترين نقاط منتقل كند و تعداد بي‌شماري از افراد را در سراسر دنيا مورد خطاب قرار دهد. همچنين ماهواره مي تواند در هشيار كردن، اطلاع‌رساني و درحوزه پژوهش، سياست و ... نقش مهمي داشته باشد؛

امّاماهواره برنامه هاي تخريبي و نابهنجاري نيز دارد؛ تا جايي كه برخي از جامعه شناسان و كارشناسان فرهنگي را برآن داشته تا براي مصونيت جامعه انساني، بويژه نهاد خانواده چاره انديشي كنند. بدين ترتيب، تاثير برنامه‌هاي اين ابزار قدرتمند برافكار عمومي و عملكرد آن را بويژه از نظر تربيتي و جامعه پذيري نبايد از نظر دور داشت.

 

توسعه وسایل ارتباط جمعی ، موجب تغییرات فرهنگی و ارزشی در سطح جوامع شده است . یکی از پیامدهای منفی این مساله ، کمرنگ شدن ارزشهای خانوادگی و گسستگی نهاد خانواده است . ازدیاد طلاق در جوامع امروزی ، از نشانه های این گسستگی است که به دنبال خود مسائلی چون فقر ، بزهکاری ، افزایش فرزندان بی سرپرست را به همراه دارد . از نگاه   صاحب­نظران، کالاهای فرهنگی رسانه­های غربی یکی از عوامل تشدید کننده بحران در خانواده هستند.

نيازهاي گوناگون و روز افزون انسان ها، سبب رشد كمي و كيفي رسانه ها شده است. در اين ميان، پيشرفت هاي غير منتظره و نوين در زمينه ارتباطات، به وسيله راديو، ماهواره، اينترنت ونظاير آن، دگرگوني هاي عميق اقتصادي و اجتماعي را به همراه آورده و اين پرسش را پيش روي ما نهاده كه به منظور هم گام شدن با آن ها و بهره وري مطلوب از آن ها، بايد چه شيوه ها وابزارهايي را برگزيد تا در جامعه نيز فضايي در خور پذيرش آن ها به وجود آيد. در اين گفتار، بيش ترين توجه به ماهواره و نقش آن در خانواده و آسيب شناسي استفاده از آن ، به روش كتابخانه اي معطوف شده است.

 

کلید واژه : ماهواره ، رسانه جمعی ، خانواده ، روابط عاطفی ، جنگ نرم ، تهاجم فرهنگی ، غرب ، سبک زندگی ، نظم نوین جهانی

متن کامل در ادامه مطلب ...

مقدمه

این مقاله با عنوان " آثار رسانه های جمعی بر روابط عاطفی افراد " بر این امر تلاش دارد که این رابطه چگونگی نوع این سمت و سو بپردازد. در تحقیق پیش رو بر این بوده تا به دنبال رابطه معنا دار میان میزان استفاده از رسانه های جمعی بالاخص ماهواره و تاثیر آن بر شدت و ضعف رابطه عاطفی بین افراد را بیابیم .

عصر کنونی را بسیاری عصر انقلاب اطلاعات و ارتباطات نامیده اند ، عصری که وسایل ارتباط جمعی پیچیده ترین ابزار القای اندیشه و کارآمد ترین سلاح ها برای بدست گرفتن افکار و اذهان جوامع هستند .

در چند دهه اخیر ، با توجه به سرعت سرسام آور پیشرفت رشد و تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات ، هر روزه بر پیچیدگی و کارآمدی این ابزار و وسایل در جهان افزوده می شود . گستردگی و پیچیدگی جامعه انسانی در عصر کنونی ، وجود رسانه های جمعی را در صحنه مناسبات اجتماعی انسان ها امری اجتناب نا پذیر نموده است . تصویری که از حقیقت در ذهن خود میسازیم ، نمادی از ادراک و برداشت ما از واقعیت محسوس و ملموس زندگی است (شاه محمدی ، 1358)

این واقعیت که ما در نبرد فرهنگی با دنیای غرب هستیم ، غیر قابل انکار است . اینکه در این نبرد فرهنگی ، رسانه ها به ویژه رسانه ی ملی از نقش فوق العاده ای برخوردارند ، واقعیت غیر قابل انکار دیگری است .

 

ابزاری به نام ماهواره

امروزه بر کسی پوشیده نیست که رسانه ها از جمله ماهواره ابزاری قدرتمند ، تاثیر گذار و فراگیر در اختیار کشور های قدرتمند برای تامین اغراض سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی است . از منظر بسیاری از کشور های دنیا حتی کشور های اروپایی ، پیامد ماهواره ، جهانی شدن(Globalization) یا همان آمریکایی شدن (Americanization)روش زندگی است . هدف امپریالیسم فرهنگی یا رسانه ای این است تا برای تحقق ایده نظام تک قطبی ( نظم نوین جهانی ) ، فرهنگ واحدی – شیوه زندگی آمریکایی – بر جهان حاکم شود.

"پارسونز" درباره تاثیر ماهواره می گوید : " بهترین پایگاه برای ایجاد تغییرات فرهنگی در جوامع از جمله پذیرش فرهنگ مهاجم ، جهان ارزش ها یا باور های مذهبی و دینی است ... تاثیر بر نظام فرهنگی جامعه و تغییر فرهنگ اصلی مردم توسط شبکه های مختلف ماهواره ای خود به تنش در جامعه و تغییر فرهنگ داخلی را در بر خواهد داشت " به عقیده او تلاش برای تغییر نظام فرهنگی یک جامعه باعث افزایش تردید ، تشکیک و تنش در جامعه شده و به دنبال آن باور ها و ارزش های یک جامعه  تغییر کرده و بدین سان تهاجم فرهنگی عملی می گردد .

" لازر سلد " و " مرتن " (Lazer seld & merton) نیز در بیان تاثیر شگرف وسایل ارتباط جمعی می نویسد :" وسایل ارتباط جمعی جدید ابزاری بس نیرومند اند که میتوان از آن در راه خیر و شر با تاثیری شگرف سود برد و چنانچه کنترل مطلوب وجود نداشته باشد ، امکان استفاده از این وسایل در راه شر بیشتر از خیر آن است " (ستوده ، 1373 ، ص 203)

 

غرب و خانواده

غرب به خوبی می داند زمانی می تواند بنیان خانواده را نابود سازد که تعهدات زناشویی را سست و تضعیف نماید . در اهمیت تعهدات زناشویی همین بس که از نظر اندیشمندان ، تعهد زناشویی ، قوی ترین و پایدارترین عامل پیش بینی کننده کیفیت و ثبات راطه زناشویی است ( موسکو ، 2009) و در آستانه هزاره سوم ، قرار داد زندگی شناخته می شود و تعهد زناشویی ، مهمترین عاملی است که می تواند پایبندی به این قرار داد را تضمین کند . ( کریمیان و همکاران ، 251:1390)

 

خانواده در آموزه های دینی و ملی

 

در آموزه های دینی و در فرهنگ اصیل ایرانی هم وفاداری ، تعهد ، گذشت و عشق پایه های اصلی استحکام خانواده است . چنان که در قرآن کریم اززن و مرد به عنوان لباس یکدیگر یاد شده است " آنها لباس شما هستند ، و شما لباس آنها ، هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگرند " ( بقره 187)

در خانواده هایی که روابط بین فردی ب اساس مهر و محبت ، عطوفت و صمیمیت بر قرار است ، نشاط و شادی حاکم می شد و هیچ گاه نا امیدی پیش نخواهد آمد .

پژوهش ما نیز نشان می دهد بین تعهد زناشویی و ارزش های فرهنگی ، رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد و بین پایبند نبودن به ارزش های فرهنگی با تعهد زناشویی ، رابطه معکوس و معنا داری دارد ( عباس مولید ، 12:1390 ، به نقل از اندرسون ، 2002) یعنی زوجینی که به همسر و ازدواجشان ، تعهد و پایبندی بیشتری دارند ، میزان پایبندی بیشتری نیز نسبت به ارزش های اجتماعی و فرهنگی جامعه نشان می دهند .

 

جوانان و رسانه های جمعی

 

فرآیند ارتباط از راه دور و استفاده از ماهواره و دیگر رسانه های گروهی برای پخش امواج در سطح گسترده شمشیری دو لبه است که میتواند پیامد های مثبت و منفی را به دنبال داشته باشد . الگو پذیری نوجوانان و جوانان از رسانه های تصویری در دهه های اخیر توجه پژوهشگران و روانشناسان را به خود جلب کرده است .

طبق آمار سال 1377 از جمعیت 67 میلیونی کشور ، حدود 35 درصد نوجوانان و جوانان به تلویزیون و ماهواره دسترسی داشتند و روزانه بیت 2 تا 3 ساعت برنامه های این تلویزیون ها را تماشا می کنند . بالاترین میزان بهره مندی روانه 4:30 ساعت و پایین ترین آن روزانه یک ساعت بر آورد شده است .

طبق آمار های مندرج شده در مجلات و روزنامه های کشور ، 73 درصد از جوانان مراکز استانها به راحتی به ماهواره دسترسی دارند .

 

زمینه پژوهش

طی دستیابی به این موضوع از طرفی میزان تاثیر درآمد خانوار به امکانات دسترسی به رسانه جمعی را بررسی کردیم و از طرفی مسائلی چون میزان تحصیلات پدر و مادر و حیات والدین و حضور مادر در خانه و ... را با میزان استفاده از رسانه جمعی بررسی کردیم.

از دیگر مسائلی که به عنوان فرضیه عنوان کردیم رابطه بین تنش بین والدین و میل فرزند به فعالیت های گروهی و یا انزوا و مقدار استفاده از رسانه های جمعی بود .

روش بررسی

برای طرح این مقاله از میان دانشجویان دانشگاه خیام مشهد و موسسه آموزش عالی سجاد مشهد که جامعه آماری 400 نفری را تشکیل داده بودند به بررسی پرداختیم . طبق آمار رسمی مرکز آمار مبنی بر اینکه 60 درصد ورودی دانشگاه ها را دختران تشکیل می دهد ، ما نیز در اینجا این نسبت را اعمال کردیم که جامعه از 160 مرد و 240 زن از دانشجویان در حال از دو دانشگاه مذکور انتخاب شد .

طی توزیع پرسشنامه این مقدار به 367 نفر تقلیل یافت که از این میان نمونه آماری به 227 خانم و 160 آقا تقلیل یافت .

 

نتیجه

طبق این پژوهش و آماری که از پخش پرسشنامه ها گرفته شد :

 

1 – میزان درآمد خانوار با دسترسی به رسانه های جمعی رابطه معناداری دارد ، یعنی هر چه خانوار از سطح درآد بالاتری برخوردار باشند دسترسی آنها به رسانه های جمعی نیز بیشتر است .

2 – حضور مادر در منزل و حیات والدین تاثیر چندانی بر میزان استفاده فرزندان از رسانه های جمعی ندارد .

3 – میزان استفاده از رسانه های جمعی تنش های موجود بین والدین را افزایش می دهد و در نتیجه منجر به طلاق میشود حالا چه عاطفی چه رسمی .

4 – رسانه های جمعی بیننده را به فرد گرایی تشویق و ترغیب می کند و میل بیننده را از شرکت در فعالیت های گروهی و گرد هم آیی های خانوادگی کاهش می دهد .

5 – تماشای ماهواره و دیگر رسانه ها ی جمعی به عادی شدن رابطه بدون مرز بین دختر و پسر نا محرم کمک میکند و بر روی ان تاثیر مثبت دارد .

و ...

 

آسیب ها و پیامد های منفی ماهواره

 

 

باورهای غلط درباره مسائل عاطفی و جنسی

تبلیغات غلط و غلو شده در شبکه های ماهواره ای که دائما بر توانایی های جنسی افراد مجرد و متاهل تاکید می کنند، می تواند زمینه ساز شکل گیری باورهای غلط و کسب اطلاعات نادرست در زمینه مسائل جنسی افراد شود. این برنامه ها و تبلیغات که هدفی جز فروش محصولات خود ندارند، باعث شده اند بسیاری درباره چگونگی و توانمندی های جنسی خود شک کنند و در پی درمان های نادرست بروند. از سویی اطلاعاتی که برنامه های ماهواره ای درباره چگونگی روابط عاطفی در سریال ها و فیلم های خود نشان می دهند، باعث شکل گیری سبک های نادرست ارتباطی بین جوانان می شود.

فراهم سازی گسست و درگیری بین نسلی

تاثیر برنامه های ماهواره ای بر روی فرزندان خانواده ها یا همین نوجوانان و جوانان بیشتر است، به طوری که این گروه زمان بیشتری را صرف تماشای برنامه های ماهواره ای می کنند. این برنامه ها ارزش ها، باورها، تصورات، انتظارات و جهت گیری های ارزشی متفاوتی را تبلیغ و عرضه می کنند که باعث می شود به مرور زمان فاصله روانی بین والدین و فرزندان بیشتر و بیشتر شود و به انقطاع یا گسست نسلی بینجامد. البته در پرونده شماره 68 سپیده دانایی گفته شد بروز شکاف بین نسلی در بستر رشد، پیشرفت و تجارب متفاوت، اجتناب ناپذیر است و حتی زمینه ترقی و تعالی را فراهم می کند اما گسست و درگیری بین نسلی شدیدتر خواهد بوده و می توان آن را تا حدودی منفی ارزیابی کرد؛ زیرا در این وضعیت غالبا نوجوانان و جوانان می کوشند آخرین پیوندهای وابستگی خود را از والدین یا نسل بالغ بگسلند و اغلب در این راه به گردنکشی و طغیانگری می پردازند. خلاصه آن که در یک گسست نسلی به جای تعامل بر سر ارزش ها جنگی تمام عیار شکل می گیرد. اختلافات و درگیری های شدید بین فرزندان و والدین، ترک منزل بدون اطلاع، حرمت شکنی ها و ... نتیجه این فرایند است.

ایجاد زمینه های اختلاف و تنش بین همسران

تماشای صرف و غیرنقادانه ای برنامه های متنوع ماهواره ای و مقایسه منفی خود با شخصیت ها و داستان های این برنامه ها، می تواند خوراک لازم، برای ایجاد یک درگیری حسابی بین زن و شوهر را فراهم کند. در واقع باید بپذیریم برنامه های ماهواره ای در فضا و جامعه دیگر ساخته شده و منطبق با هنجارها و ارزش های آن جامعه است که به طبع، برخی از این هنجارها و ارزش ها، با جامعه ما تداخل دارد و حتی متضاد است؛ حال اگر بخواهیم زندگی خود و همسرمان را با توجه به مشاهدات برنامه های ماهواره ای مقایسه، تفسیر و ارزیابی کنیم، خوب معلوم است که به در بسته می خوریم.

این در بسته می تواند منبع ناکامی، سرخوردگی و خشم ما را فراهم کند و در نتیجه باعث بروز تنش و درگیری در محیط خانواده شود. مقایسه های ذهنی نادرست، انتظارات نامعقول، توجیهات اشتباه، نارضایتی بی مورد، حسادت، روابط پنهانی و ... در روابط همسران، همگی می تواند ناشی از تاثیر همین برنامه های ماهواره ای باشد.

کاهش تعاملات واقعی

شاید بارها پیش بیاید در خانه مشغول تماشای برنامه های ماهواره ای هستیدو عملا ورود، خروج یا صحبت های سایر اعضای خانواده خود را متوجه نمی شوید. این مسئله یکی از آسیب زاترین پیادهای استفاده مفرط از برنامه های تلویزیونی و ماهواره ای است که باعث می شود، ارتباط برقرار کردن و تعاملات بین خانوادگی و حتی دوستان خودرا در اولویت دوم قرار دهیم و زمان بیشتری را به تماشای برنامه های مختلف بپردازیم. این مسئله خود به مرور باعث ایجاد فاصله روانی بین همسران، فرزندان، والدین و دوستان می شود.

 

صحبت با محققان بعدی و رهروان آینده این تحقیق

در این تحقیق فرضیات متعددی طراحی شده است که همگی دغدغه ذهنی محققین بوده است و تا آنجا که ممکن بود و فضا برای فعالیت وجود داشت به فرضیه ها پرداخته شدهاست ، ولی گمان می رود تعداد فرضیات از طرفی و کمبود زمان در تهیه و تنظیم این تحقیق از طرف دیگر موجبات تعمق بیشتر و دید علمی پیرامون تحقیق را کم کرده باشد . در واقع دلایل گفته شده برای محققین امکان بررسی تمام زوایای فرضیه ها را میسر ساخته است . در نتیجه اگر تعداد فرضیه ها مناسب تر و میزان زمان بررسی پیرامون موضوع بیشتر باشد امکان دستیابی به نتایج مطلوب تری را می توان داشت .

 

راهكارهاي پيشنهادي

 

1.تقويت فرهنگ خودي و نشان دادن ارزش هاي بالاي آن به سطوح پايين جامعه، دفاع از ارزش هاي ملي، ارتقاء سطح آگاهي افراد، ترويج زندگي معنوي وتقوا، ترويج الگوهاي رفتاري صحيح در خانواده و جامعه.

2.حركت مقابله اي صدا و سيما براي ساختن و بازنمايي مجدد ارزش هاي جامعه و صيانت از حريم خانواده به منظور مقابله با اثرات منفي فيلم هاي مناسب ماهواره اي.

3.حركت آگاهانه و صحيح مديران فرهنگي جامعه براي كاهش اثرات منفي برنامه هاي ماهواره.

4.وظيفهْ اصلي مسئولان فرهنگي، ايمن سازي افراد به ويژه نوجوانان و جوانان در برابر هجــوم بيگانگــان و افزايــش قدرت مقــاومت آنان است . ايمــن سازي نيـز با بـرنامه ريزي هاي اساسي براي گسترش شناخت معارف الهي و باورهاي اعتقادي و مذهبي در جامعه ميسر است كه مي تواند با گذشت زمان، افراد جامعه را به خود آگاهي و خود باوري برساند. به عبارت ديگر بايد جوانان عزيز را به گونه اي تربيت كرد كه آگاهانه و با اختيار كامل از گناه دوري كنند تا بتوانند از ماهواره به عنوان برنامه تكميلي بهره مند شوند.

5.تبيين صحيح پيامدهاي منفي ماهواره براي جوانان و والدين آن ها با بهره مندي از مطبوعات، رسانه ها و انجمن اوليا و مربيان مدرسه.

6.بي شك محـدود آفريني در استفاده از برنامه هاي ماهواره بدون جايگزين كردن برنامه هاي سازنده و مورد علاقه جوانان در رسانه هاي ملي به نتيجه نخواهد رسيد. بنابراين گسترش شبكه هاي راديويي و تلويزيوني و توسعه برنامه هاي گوناگون، بايد جزو برنامه هاي اساسي دولت مردان، به ويژه مسئولان صدا و سيما قرار گيرد.

 

 

فهرست منابع ومآخذ

 

1 – سایت جنبش سایبری 313 http://jc313.ir

2 – سایت جنبش مصاف http://masaf.ir

3 – دادگران محمد ، مبانی ارتباط جمعی ، انتشارات مروارید ، 1389

4 – الویت ارونسون ، روانشناسی اجتماعی ، انتشارات رشد ، 1389

5 – Wikipedia

6 – سایت میگنا

7 -  آزاد، تقی ،«رسانه ها وفرهنگ » ،سروش (صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران) ، تهران ، چاپ اول ، 1376 .

8 - اسماعیلی ،علی محمد ، «جنگ نرم در همین نزدیکی » ،ساقی ، تهران ، چاپ اول ، 1389

9 -  خیری ، حسن ، « دین ، رسانه ، ارتباطات اجتماعی » ، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی ، قم ، چاپ اول ، 1389 .

10 - رفیعی ، زهرا ،«آسیب شناسی خانواده ایرانی »، نشریۀ همشهری ، 24/11/1384 .

11 - زندی ، مجید ، «چشم های شیطانی ماهواره » ، نشریۀ جمهوری اسلامی ، 14/6/1385 .

 

 

تهیه و تنظیم :

 

کار گروه پژوهشی علوم اجتماعی

جمعی از دانشجویان رشته پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه خیام مشهد

حمیده سادات احمدی ، نعیمه سلطانی ، سید محمد علمداری ، فرزانه مجرب ، رضا مجیدی ، سیده ثمین میرحسینی

 

 

 

پایان

دسته بندي: ادیان,اسلام,مذاهب,اسلام (شیعه),آخرالزمان,جنگ آخرالزمان,جبهه حق,شیعه 12 امامی,جبهه باطل,صهیونیسم,جنگ نرم,سینما و هالیوود,ماهواره,اینترنت,
مطالب مرتبط :

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد